"ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)"

  ด้วยสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อ"ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)"เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  โรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านแนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์วีดิโอคอลหรือวิธีอื่น

  แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของผู้ที่เข้ามาเยี่ยม

  ด้วยความปราถนาดีและห่วงใยโรงพยาบาลพังโคน


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์