ประกาศโรงพยาบบาลพังโคนขอขอบพระคุณน้ำใจจากทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทางโรงพยาบาลพังโคนได้รับบริจาคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจากผู้มีอุปการะคุณเป็นจำนวนมากณปัจจุบันโรงพยาบาลพังโคน

     ประกาศโรงพยาบบาลพังโคนขอขอบพระคุณน้ำใจจากทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทางโรงพยาบาลพังโคนได้รับบริจาคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจากผู้มีอุปการะคุณเป็นจำนวนมากณปัจจุบันโรงพยาบาลพังโคนมีอุปกรณ์เพียงพอและพร้อมในการดูและผู้ป่วยแล้วจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่ 16 เมษายน 2563


    โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

    เว็บลิ้งค์