ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากณวันที่ 1 ตุลาคม 2563

    ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากณวันที่ 1 ตุลาคม 2563

    ดาน์โหลดไฟล์ 


    โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

    เว็บลิ้งค์