ศูนย์ 30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัวโรงพยาบาลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร

   

   

  ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 8 (สกลนครอุดรธานีนครพนมเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬ)

  ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและสามารถไปรับการรักษาได้โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องมาขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการประจำ


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์