ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุจำนวน 1 อัตรา

  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา

  จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  คือ

  ลำดับ 1.นายพัฒนฉัตร  โสภาบุตร

  ให้ผู้สอบคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -09.00 น. ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาบาลพังโคน

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์