ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานบริการจำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน  1  อัตรา

  อัตราค่าจ้าง 6,552 บาทตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 - 13 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.

  ที่งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป  อาคารผู้ป่วยนอก  ชั้น  2  โรงพยาบาลพังโคน

  ดาวน์โหลดไฟล์ 


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์