ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานบริการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ

  1. นางสาวศรัณญา  พันธศรี
  2. นางสาวกุหลาบ  แก้วชัยยา

  ขอให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

  ณห้องประชุมดาหลา (ห้องประชุมเล็ก)

  ดาวน์โหลดไฟล์ 


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์