ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานบริการ

  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานบริการ

  ลำดับที่ 1.นางสาวศรัณญาพันธศรี

  ให้ผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการมารายงานตัวปฏิบัติงาน

  ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 09.00 น.

  ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพังโคน

  ดาวน์โหลดไฟล์ 


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์