ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลจัดเก็บภาพทางการแพทย์จำนวน 1 เครื่อง

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลจัดเก็บภาพทางการแพทย์จำนวน 1 เครื่อง

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร

  ดาวน์โหลดไฟล์ 

   


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์