ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการ

    แพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัดร้อยละ20 ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโรงพยาบาลพังโคน ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ธันวาคม 2563

    ดาวน์โหลดไฟล์     


    โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

    เว็บลิ้งค์