วิดีโอสื่อการสอนเครื่องมือแพทย์

   โรงพยาบาลพังโคน

  เครื่องช่วยหายใจ C3

  Ep1.สอนการใช้เครื่องช่วยหายใจ

  Ep2.สอนการใช้เครื่องช่วยหายใจ

  Ep3.สอนการใช้เครื่องช่วยหายใจ

  Ep4.การใช้เครื่องช่วยหายใจรพ.พังโคน

  Ep5.การใช้เครื่องช่วยหายใจรพ.พังโคน

  Ep6.การใช้เครื่องช่วยหายใจรพ.พังโคน

  Ep7.การใช้เครื่องช่วยหายใจรพ.พังโคน

  Ep8.การใช้เครื่องช่วยหายใจรพ.พังโคน

  Ep9.การใช้เครื่องช่วยหายใจรพ.พังโคน

  Ep10.การใช้เครื่องช่วยหายใจรพ.พังโคน

  เครื่องดมยาสลบ

  Ep1.เครื่องดมยาสลบ

  Ep2.เครื่องดมยาสลบ

  Ep3.เครื่องดมยาสลบ

  YouTube and Vimeo player


  EP.9

  EP.10

  Edit Page
  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์