ประกาศขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ

  ประกาศขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ  รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

  วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร

  คอมพิวเตอร์สำนักงานและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกหลักสูตรละ 6 เดือนรวมเป็น 1 ปี

  ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์