ขอความร่วมมือเผยแพร่และเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2564

    ขอความร่วมมือเผยแพร่และเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอประวัติ

    เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2564

    ดาวน์โหลดไฟล์ 


    โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

    เว็บลิ้งค์