ประกาศจังหวัดสกลนครเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการมนระดับดีเด่นและดีมากรอบ 1 เมษายน 2564 (โรงพยาบาลพังโคน)

  ประกาศจังหวัดสกลนคร

  เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการมนระดับดีเด่นและดีมากรอบ 1 เมษายน 2564 (โรงพยาบาลพังโคน)

  ดาวน์โหลดไฟล์ 

   

   

   


  โรงพยาบาลพังโคนที่อยู่เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290

  เว็บลิ้งค์